SƠN NGOẠI THẤT BÓNG NANO – DL8

SƠN NGOẠI THẤT BÓNG NANO – DL8 là sơn gốc nước sử dụng cho bên ngoài của các công trình xây dựng có độ bóng và độ phủ cao, Thành phần gồm nhựa Acrylic copolymer, nước, bột khoáng, chất bên màu chất làm đặc, chất chống mêu mốc..